Oriëntatie

Voor we echt aan het werk kunnen moeten we samen besluiten wat we precies willen en hoe we deze wens waarheid kunnen laten worden. In dit gesprek worden een aantal vragen beantwoord waarmee we het eindresultaat en de weg daar naartoe kunnen afbakenen.

Wat is je doel.

Een belangrijke vraag, wat wil je aan het einde van het traject zien? Een onderzoek naar je voorouders kan veel verschillende uitkomsten hebben. Wil je een kwartierstaat, een onderzoek naar je voorouders in de vaderlijke lijn, zo ver mogelijk terug en vanauit die persoon zoveel van de nakomelingen als maar mogelijk is?
Elke vormheeft een eigen tijdspad en dus ook een eigen kostenplaatje.

Wat is je doel. Hoe kunnen we dat samen bereiken. Wat weet je al?

Het onderzoek naar de geschiedenis van je familie begint bij jezelf en het gezin waarin je bent geboren. Door vanuit deze gegevens terug in de geschiedenis te werken bouw je je stamboom steeds verder uit.